Avís Legal i Política de Privacitat

AVÍS LEGAL, CONDICIONS D’ÚS, POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE COOKIES

PROTECCIÓ DE DADES 3R SOLUCIONES EN GESTIÓN DE RESIDUOS, SL.

L’empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.

Aquestes dades personals seran utilitzats en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades té com a finalitat l’atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial. 3R SOLUCIONES EN GESTIÓN DE RESIDUOS, SL es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en 3R SOLUCIONES EN GESTIÓN DE RESIDUOS, SL. estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexacte o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits

AVÍS LEGAL LSSI – CE

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat 3R SOLUCIONES EN GESTIÓN DE RESIDUOS, SL l’informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és: 3R SOLUCIONES EN GESTIÓN DE RESIDUOS, SL

NIF: B66682386

Domicili social: Passeig de Valdaura, 241, àtic 1a – BARCELONA 08016 BARCELONA

Correu electrònic: info@3r-solucion.es

Telèfono: 933.532.561

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

L’ús del WEB per part dels USUARIS implica l’acceptació expressa de la present política de privacitat. És necessari perquè, que cada vegada que vagin a usar el WEB, els USUARIS llegeixin atentament les condicions de la política de privacitat. Aquesta política de privacitat regula el tractament de les dades personals facilitades per aquests a 3R SOLUCIONES a través del WEB d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals, perquè 3R SOLUCIONES pugui prestar els serveis sol·licitats per l’USUARI.

D’acord amb l’anterior, s’informa els USUARIS que per a l’accés i ús del WEB, no es recullen dades personals dels USUARIS.

PROPIETAT INTEL.LECTUAL E INDUSTRIAL

3R SOLUCIONES EN GESTION DE RESIDUOS, SL serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.)..

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de 3R SOLUCIONES EN GESTION DE RESIDUOS, SL. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de 3R SOLUCIONES EN GESTION DE RESIDUOS, SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de 3R SOLUCIONES EN GESTION DE RESIDUOS, SL.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

3R SOLUCIONES EN GESTION DE RESIDUOS, SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

MODIFICACIONS

3R SOLUCIONES EN GESTION DE RESIDUOS, SL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que en la pàgina web es disposessin enllaços o hipervínculos feia altres llocs d’Internet, 3R SOLUCIONES EN GESTION DE RESIDUOS, SL no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas 3R SOLUCIONES EN GESTION DE RESIDUOS, SL assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de dites hipervínculos o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

3R SOLUCIONES EN GESTION DE RESIDUOS, SL es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

3R SOLUCIONES EN GESTION DE RESIDUOS, SL perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES ACTUALS CONDICIONS I DURACIÓ

3R SOLUCIONES EN GESTION DE RESIDUOS, SL podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per unes altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre 3R SOLUCIONES EN GESTION DE RESIDUS, SL i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.

Barcelona, 25 d’octubre del 2019