3R Soluciones és el projecte personal de Lluís Delgado, que va crear l’empresa l’any 2008 en base a una experiència de més de 20 anys en el sector del medi ambient i la gestió de residus.

En Lluís és Tècnic Especialista en Anàlisi i Processos Bàsics i Enginyer Tècnic en Química Industrial. Al llarg dels anys ha portat a terme accions formatives diverses que han reforçat el seu coneixement del sector, tot i que ha estat la seva àmplia experiència professional que l’ha capacitat per a entendre, conèixer i gestionar els processos i procediments diversos que formen part dels processos productius i de gestió dels clients.

Com a director de 3R Soluciones en Lluís ha creat un equip de col·laboradors especialistes en diferents disciplines capaços de gestionar els projectes dels nostres clients de forma professional buscant sempre solucions innovadores i eficaces.

L’objectiu de 3R Soluciones és aportar, des de la posició d’avantatge d’una perspectiva externa, el pragmatisme, independència i rigor en les anàlisis de les causes d’ineficiència en la gestió dels residus així com l’objectivitat, orientació a resultats i flexibilitat en el plantejament de solucions alternatives a les practicades actualment per a afavorir els interessos dels clients que confien en els nostres serveis.