Conjunto Envases_jpgEn relació als Envasos Industrials Usats des de 3R Soluciones proposem opcions de valorització que evitin la seva destrucció i conseqüent pèrdua de recursos materials.

Per això actuem en col·laboració amb una de les principals empreses fabricants de contenidors IBC/CRG implantades a Espanya i que disposa d’instal·lacions de valorització d’envasos usats a Catalunya i Andalusia.

Les opcions que oferim són les següents:

Servei de Rentat, Recondicionament i/o Subministrament d’IBC’s/GRG’s Recuperats

Reutilització d’IBC’s/GRG’s a partir del rentat i reintroducció en el mateix procés productiu o bé a partir de l’adquisició de contenidors recondicionats totalment homologats.

 Gestió d’Envasos Industrials al final del seu cicle de vida 

Recollida i valorització d’Envasos Industrials de tot tipus (IBC’s/GRG’s, bombones de plàstic, bidons metàl·lics, bidons de cartó, etc.) en planta de tractament autoritzada.