Metal fabric 710314423R Soluciones és la representant en exclusiva per Espanya de la firma anglesa MASTERMELT Ltd., empresa especialitzada en la recuperació de metalls preciosos de diferents fonts industrials com ara catalitzadors esgotats, banys de recobriment amb metalls preciosos o components procedents de desballestament d’equips aeronàutics entre d’altres.

Amb aquest acord de representació fem realitat un dels nostres objectius: el foment de l’upcycling com activitat principal en la gestió de residus: a partir de productes que han perdut les seves característiques d’ús per a un procés determinat obtenim matèries d’un valor econòmic i ambiental superior, fins i tot, al mateix producte original.

 Dins de l’Àrea Industrial, MASTERMELT gestiona i recupera metalls preciosos (or, plata, platí, pal·ladi, iridi, rodi, ruteni) a partir de residus provinents de diferents sectors com els següents:

  • Químic i Farmacèuticboletes or
  • Aeronàutic i Aeroespacial
  • Mèdic
  • Electrònic
  • Tractament de superfícies (galvanoplàstia)
  • Vidres especials

Complementàriament al servei de recuperació dels metalls preciosos continguts en els residus enviats a les seves instal·lacions d’Anglaterra, MASTERMELT posa a disposició dels seus clients tota l’experiència de més de 25 anys en el sector per a detectar oportunitats de captació de fonts alternatives de metalls preciosos que poden passar desapercebudes per les empreses, com poden ser condensacions de compostos volàtils en conduccions d’aspiració/ventilació, incrustacions en equips substituïts per manteniment o renovació, restes de neteja de planta, etc.

 Aplicant en tot moment les tecnologies més eficients en aquest terreny, i donant la major transparència a tot el procés de gestió de les operacions de recuperació, MASTERMELT ofereix als seus clients la garantia que els productes processats a les seves instal·lacions obtindran la major valorització possible, tot maximitzant el retorn econòmic de l’operació.

Logo Mastermelt_01_png