Focalitzant els nostre esforç en aconseguir una millora mediambiental i econòmica en la gestió dels residus generats pels nostres clients, des de 3R Soluciones oferim els serveis següents:

Minimització en la Generació de Residus

Promoció de la Simbiosi Industrial

Comercialització de Subproductes – Gestió de Residus No Valoritzables

Executiu i món