3R Soluciones es una consultoria ambiental especialitzada en l’àrea de la gestió de residus.

Basem la nostra activitat en l’anàlisi detallada de la situació existent en matèria de producció i manipulació dels residus que es generen en un centre determinat i la proposta de solucions que permetin una millora significativa en la seva gestió.

Aquestes solucions no només comprenen la cerca de les opcions de tractament extern més apropiat, sinó també les de logística externa i interna dels residus que s’adaptin més favorablement a les necessitats del centre.

També participem en la materialització de les solucions finalment adoptades per la Direcció de l’Empresa/Organització, tant en la fase de Disseny, com en la Direcció i Control de la seva implementació sobre el terreny i en la seva Gestió final.

Estem convençuts que cal orientar l’activitat industrial cap a un model més sostenible, per això apostem per un model d’Economia Circular en què la generació d’un producte en una activitat industrial concreta representa l’oportunitat de cobrir la necessitat d’una altra activitat industrial diferent.

Economia Circular CAT